Suppletie en nutriënten bij osteoporose deel 2

De huidige behandelinterventies tegen osteoporose zijn vitamine D en calciumsuppletie, anabole middelen (bijschildklierhormoon) en antiresorptieve medicatie (ERT (enzymvervangingstherapie), HRT (hormoonvervangingstherapie), bisfosfonaten, raloxifeen (oestrogeenreceptormodulator) en calcitonine (calciumregulerend middel). Deze medicijnen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken en hebben niet het vermogen om botverlies omkeerbaar te maken. Lees meer

Invloed darmmicrobioom op osteoporose deel 1

Een goede botgezondheid is afhankelijk van diverse factoren zoals gezonde voeding, genetische componenten, de metabole gezondheid, micronutriënten en omgevingsfactoren. Lees meer

Darmmicrobiota kan coronaire hartziekte veroorzaken

De stof Trimethylamine N-oxide (TMAO) wordt door darmbacteriën aangemaakt en is in eerder onderzoek ook al in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Bij het eten van rood vlees wordt TMAO in grotere hoeveelheden aangemaakt door de darmbacteriën dan bij het eten van wit vlees. Lees meer

Biodynamische landbouw: betere gezondheid?

De kwaliteit van de bodem bepaalt de levenskracht van ons voedsel en daarmee onze fysieke en mentale gezondheid. De biodynamische landbouw gaat ervan uit dat alles wat leeft deel is van een groter, samenhangend geheel. Ze gaat verder dan biologische landbouw en leidt tot minder stikstofuitstoot, meer biodiversiteit, schoner water, een gezondere bodem, en meer dierenwelzijn. Lees meer

Fytotherapierecepten in de keuken

Wanneer je met planten en kruiden je gezondheid wilt ondersteunen, wordt dit ook wel “fytotherapie” genoemd. Veel van de gebruikte planten in de fytotherapie zijn kruiden. Wil je meer weten over hoe je kruiden in de keuken wilt toepassen lees dan in dit artikel meer over fytotherapeutische recepten. Lees meer

Unieke darmflorakenmerken bij atopische dermatitis

De samenstelling van het darmmicrobioom verschilt tussen patiënten met en zonder constitutioneel eczeem. Een onbalans van het immuunsysteem veroorzaakt door veranderingen in het darmmicrobioom wordt beschouwd als een kritische factor in de pathogenese van kindereczeem. De exacte rol van het darmmicrobioom bij volwassen patiënten met atopische dermatitis (AD) moet nog worden opgehelderd, aldus een onderzoek. Lees meer

Translocatie bacteriën naar het brein

Kunnen bacteriën onze hersenen bereiken? Recente ontwikkelingen suggereren een sterk verband tussen darmdysbiose en neurologische ziekten. Er is nog relatief weinig bekend over de invloed van darmbacteriën en longbacteriën op onze hersenen. Lees meer

Zware metalen leiden mogelijk tot nierschade

De gecombineerde blootstelling aan de zware metalen cadmium, lood, arseen en kwik blijkt het aanvaardbare niveau 2 tot 14 keer te overschrijden met mogelijk nierschade tot gevolg, dit wordt door onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangetoond. Mensen komen vooral in aanraking met dit soort chemische stoffen via voedsel en drinkwater. Lees meer

Darmmicrobioom en farmaco genetische testen bij depressie

Significant bewijs koppelt angst- en depressiestoornissen aan de gemeenschap van microben die in het maag-darmstelsel leven. Een aangepast dieet, de inname van vis en omega-3-vetzuren, de inname van macro- en micronutriënten, prebiotica, probiotica, synbiotica, postbiotica, fecale microbiota-transplantatie en 5-HTP-regulatie kunnen allemaal worden gebruikt om de darmmicrobiota te veranderen als behandelingsaanpak. Lees meer

Synbiotica verbeteren de gezondheid bij multiple sclerose

Ontstekingsremmende antioxidantmodificaties en synbiotica verbeterden de gezondheidsgerelateerde aandoeningen bij patiënten met progressieve vormen van multiple sclerose, aldus een gerandomiseerde klinische studie. [1] Lees meer

Eieren nóg gezonder dan gedacht

Kippeneieren zijn geen risicofactor meer, in tegenstelling tot wat jarenlang werd verkondigd. Ze worden juist aanbevolen blijkt uit een recente review [1]. Er wordt geconcludeerd dat kippeneieren, als een voedzaam en duurzaam levensmiddel met brede gezondheidsvoordelen kunnen worden beschouwd. Het dagelijks eten van een kippenei vormt geen risico, wanneer het deel uitmaakt van een uitgebalanceerd dieet.[1] Lees meer

Darmmicrobioom en geneesmiddelinteracties

Het vermogen van medicijnen, vooral antibiotica, om de samenstelling en activiteit van het microbioom te veranderen is al lang bekend. Er is echter aanzienlijk minder aandacht besteed aan de manier waarop de intra- en inter-individuele samenstelling en activiteit van het microbioom de werking, het temperament, de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen beïnvloeden [1-2]. Lees meer

Post-covid en orthomoleculaire suppletie

De nasleep van covid-19 wordt long covid, chronische covid, post-covid(syndroom), PACS (post-acute covid-19 syndrome) of PASC (post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection) genoemd. Inmiddels zijn er meer dan 200 zeer uiteenlopende symptomen aan post-covid toegeschreven. Lees meer

In de ban van granen of granen in de ban?

Er is al jarenlang discussie over het wel of niet mijden van granen in ons voedingspatroon. Volgens tegenstanders zouden ze ons ziek, en bovendien dik maken. De antinutriënten en gluten die granen bevatten zouden tal van klachten veroorzaken. En dan hebben we het nog niet eens over de koolhydraten die in granen zitten die als oorzaak worden gezien voor overgewicht omdat ze worden omgezet in suikers. Lees meer

Carnivoordieet: voordelen en risico’s

Het Carnivoordieet is een restrictief dieet dat de meeste plantaardige voedingsmiddelen elimineert, inclusief fruit, groenten en bonen. Bij het volgen van een carnivoordieet vertrouwt iemand uitsluitend op dierlijke producten om aan alle of de meeste van zijn voedingsbehoeften te voldoen. Lees meer

De juiste voedingskeuze voor goede pH-waarden

Hoe kunnen we onze eigen zuur-base balans verzorgen? Het zuur-base evenwicht zorgt voor een optimaal verloop van de belangrijke fysiologische processen in ons lichaam waaronder de ademhaling, de spijsvertering, de uitscheiding, het immuunsysteem en de hormoonhuishouding. Lees meer

Effecten van nutriëntensuppletie bij inflammatoire darmziekten

Er komen steeds meer aanwijzingen dat micronutriëntenstatus invloed kan hebben op het beloop van inflammatoire darmziekten (IBD). Tekorten aan micronutriënten worden helaas vaak over het hoofd gezien tijdens de behandeling van IBD-patiënten. Lees meer

Is bietensapsuppletie een effectieve strategie in de sport?

Een enkele dosis of meerdaags gebruik van bietensuppletie zou een effectieve strategie kunnen zijn voor vechtsporters om verschillende aspecten van de prestaties te verbeteren. In het bijzonder verbeterde suppletie met bieten het oxidatieve metabolisme en de productie van spierkracht tijdens isometrische en isokinetische oefeningen, wat van groot belang zou kunnen zijn, vooral voor worstelende vechtsportbeoefenaars. [1] Lees meer

Bloedmicrobioom en vaccinaties

Diverse microbiologen, biochemici en medici gaan er van uit dat we niet alleen een darmmicrobioom hebben, maar ook een bloedmicrobioom.
Op de Nieuwspagina van de website Vitaminevraagbaak.nl  zijn twee opmerkelijke studies toegevoegd. Lees meer

Dengue (knokkelkoorts) en behandelopties

Besmetting met denguevirus vindt plaats via de beet van een besmette Aedes-mug, met name de gelekoortsmug (Aedes aegypti) en de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Deze muggen kunnen onder andere ook het chikungunyavirus en zikavirus overdragen. Lees meer

Mucinen in darmslijmvliesverdediging en hittestress

In het hele maagdarmkanaal speelt een afzonderlijke mucuslaag (samengesteld uit sterk geglycosyleerde eiwitten), mucinen (MUC’s) genaamd, een essentiële rol bij het verschaffen van smering voor de doorgang van voedsel, het deelnemen aan celsignaleringsroutes en het beschermen van het darmepitheel tegen commensale micro-organismen en binnendringende pathogenen en gifstoffen en andere irriterende stoffen. Lees meer

Wildplukken: wat is eetbaar in de natuur?

De laatste jaren komt ‘wildplukken’ steeds meer onder de aandacht. In de natuur zijn er talloze wilde planten te vinden die eetbaar zijn. Deze wilde planten zijn niet alleen heerlijk om te eten, maar bieden ook uiteenlopende gezondheidseffecten. In dit artikel stellen we 6 soorten wilde eetbare planten en kruiden aan je voor; hoe je ze kunt herkennen, verwerken om te eten of drinken en vertellen we meer over de gezondheidsvoordelen. Lees Meer

Endometriosedieet

Naar schatting heeft twee tot tien procent van de vrouwen endometriose, wat kan oplopen tot vijftig procent bij vrouwen met verminderde vruchtbaarheid.
Het blijkt dat vrouwen met endometriose zich beter kunnen gaan voelen als ze, in aanvulling op de standaardbehandeling, voedingsadviezen vanuit de Chinese en westerse voedingsleer opvolgen. [1-2]. Lees meer

Urogenitale microbioom bij postmenopauzale vrouwen

Een aanzienlijk groot deel van de vrouwelijke populatie die in de postmenopauze (de periode na de overgang) zit, blijkt last te hebben van terugkerende urineweginfecties. Hoewel urineweginfecties een behoorlijke invloed hebben op het immuunsysteem, is de impact ervan nog onderbelicht. Lees meer

Osteoporose en ontstekingen

Er zijn schadelijke effecten van ontstekingen (cytokinen) op de botdichtheid aangetoond. Osteoporose is een veelvoorkomend aandoening die wordt gekenmerkt door een afname van de botmassa en veranderingen in botweefsel die leiden tot een verzwakking van de botweerstand en een gevoeligheid voor breuken. Lees meer

Moeten we antinutriënten in de voeding vermijden?

Antinutriënten kunnen de voedingswaarde van veel plantaardig voedsel in belangrijke mate verlagen. Ze kunnen worden afgebroken door methodes zoals verhitten, koken, weken, kiemen en fermenteren. Door verschillende methodes te combineren kunnen veel antinutriënten bijna geheel worden afgebroken. Lees meer

Psychiater Georgia Ede: voedingstherapie voor een gezond brein

Dr. Georgia Ede is een door Harvard opgeleide psychiater die gespecialiseerd is in voedingswetenschap, hersenmetabolisme en geestelijke gezondheid. Haar twee decennialange klinische ervaring omvat twaalf jaar aan Smith College en Harvard University Health Services, waar ze de eerste was die op voeding gebaseerde therapieën aanbood als aanvulling op of alternatief voor psychiatrische medicatie. Lees meer

De genetische invloed op verwerken van emoties

Mensen met een bepaalde variant van het COMT-gen zijn minder goed in het verwoorden van hun gevoelens. Onderzoekers vonden dat mensen met het Met-Met-allel van het COMT-gen niet alleen minder vaardig waren in het uiten van hun emoties, maar ook minder hersenactiviteit toonden in een hersengebied dat belangrijk is voor emotioneel bewustzijn. Lees meer

Ketogeen dieet geeft gunstige verandering metaboloom

Men volgt een ketogeen dieet bijvoorbeeld om af te vallen of als onderdeel van de behandeling van bepaalde ziekten zoals diabetes type 2 (suikerziekte) of epilepsie. Een Ketogeen Dieet verandert het menselijke metaboloom fundamenteel, zelfs na een korte periode van slechts drie weken. [1]. Lees meer

AGE’s en het ontstaan van voedselallergie

Een westers dieet is in verband gebracht met een toenemend aantal voedselallergieën. Advanced Glycation End Products (AGE’s) worden in verband gebracht met deze toename. Lees meer

Boekrecensie: De voedingswaardewijzer van Juglen Zwaan

Hoeveel vitamines en mineralen zitten er nu werkelijk in de voedingsmiddelen die we in de supermarkt kopen? Goede tabellen zijn schaars, dat merken wij als Natuurdiëtisten elke dag. Lees meer

SIBO en niet-alcoholische leververvetting

SIBO (bacteriële overgroei in de dunne darm) wordt steeds vaker waargenomen bij patiënten met Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Onbehandelde SIBO kan leiden tot aanzienlijke ondervoeding (vitamine B12-, choline- en eiwittekorten), vervolgens een verslechtering van de hepatocytenfunctie en een toenemende intrahepatische lipidenaccumulatie. Lees meer

De onderbelichte risico’s van galblaasverwijdering

Cholecystectomie is lange tijd gezien als een onschuldige ingreep zonder al te veel nadelige lichamelijke gevolgen. Er is echter toenemend bewijs dat galblaasverwijdering gerelateerd is aan een verhoogd risico op postoperatieve bijwerkingen. Lees meer

De invloed van medicatie en suppletie op de schildklier

Verschillende medicijnen en supplementen kunnen invloed hebben op de werking van de schildklier en op de uitslag van schildklieronderzoek. Lees meer

Andere inzichten over depressie

Een serotonine-onderzoek leverde geen consistent bewijs dat er een verband bestaat tussen serotonine en depressie. De serotoninehypothese van depressie is nog steeds invloedrijk. Het doel van een studie [1] was om bewijs te verzamelen en te evalueren over de vraag of depressie geassocieerd is met een verlaagde serotonineconcentratie. Lees meer

Waarom vormen parasieten een gevaar voor de gezondheid?

Veel mensen denken dat parasieten alleen in verre landen voorkomen, maar niets is minder waar. In dit artikel leggen we uit wat parasieten zijn, waarom ze tegenwoordig veel vaker voorkomen, ook in Nederland, en hoe u kunt ontdekken of u of uw cliënt ze heeft. Lees meer

Onderzoek wijst uit: vitamine D werkt tegen COVID

Over het inzetten van vitamine D bij COVID-19 zijn de meningen in de medische wereld verdeeld. Eerder waren er voornamelijk observatiestudies gedaan, en die worden in de wetenschap niet erg hoog aangeslagen. Observatiestudies kunnen dan wel geen oorzakelijk verband bewijzen maar ze kunnen een correlatie wel aannemelijk maken. Zo leveren de verrichte observatiestudies afdoende bewijs om te kunnen concluderen dat er een negatief verband bestaat tussen de mate van vitamine D gebruik en het oplopen en de ernst van COVID-19. Lees meer

Denk aan de schildklier bij libidoverlies en onvruchtbaarheid

Naar schatting kampen in Nederland meer dan 700.000 mensen met een schildklieraandoening. Vermoedelijk zijn er nog duizenden mensen zonder diagnose. Schildklierproblemen komen naar verhouding vaker voor bij vrouwen dan bij mannen: schattingen lopen uiteen van 5 tot 8 keer vaker bij vrouwen dan bij mannen. Lees meer

Nieuw dysbiosemodel van het darmmicrobioom bij darmklachten

Door toenemend inzicht op het gebied van het darmmicrobioom is gebleken dat de term dysbiose in zijn klassieke vorm te beperkt is. Dr. Gijsbert J. Jansen, medisch bioloog bij NL-Lab, heeft een nieuw model voor dysbiose ontwikkeld met vier verschillende dysbiose basistypen. Dit model geeft snel een goede indicatie van het type dysbiose en kan daarom eenvoudig worden ingezet. De behandelaar krijgt hiermee een zeer bruikbaar diagnostisch gereedschap in handen. Lees meer

Project Heerlijk Westerwolds land

Als we nu de boer niet betalen, betalen we straks de dokter, aldus Rineke Dijkinga. Met het geld van haar geschreven boeken besloten zij en haar man Jan Dommerholt in 2016 een paar hectare landbouwgrond (Westerwolds land) te kopen. Een nieuw avontuur was begonnen. Lees meer

Het rookpunt van vet- en oliesoorten

Het rookpunt van vet- en oliesoorten is de temperatuur waarbij het een blauwachtige walm (rook) zichtbaar wordt. Het is kortgezegd een maat voor de temperatuur waarbij een vet of olie afbreekt. Dit is een belangrijke factor bij het koken met oliën en vetten, want bij het rookpunt beginnen ze af te breken en produceren dan schadelijke giftige stoffen. In tegenstelling tot koolhydraten en eiwitten kunnen vetten een hoge temperatuur verdragen. Lees meer

Het belang van zwavelhoudende aminozuren

Onszelf te voorzien van voldoende hoeveelheden hoogwaardige voedingseiwitten als bron van essentiële aminozuren (EAA) is een toenemende uitdaging tegenwoordig. Dit komt vooral doordat de wereldbevolking snel groeit en anderzijds natuurlijke hulpbronnen zoals akkerland en water, die nodig zijn om conventionele eiwitbronnen (bijv. gewassen, dierlijke producten) te produceren, steeds beperkter worden. Lees meer

Drijvende en zinkende ontlasting

Normaal gesproken zinkt ontlasting naar de bodem van de toiletpot. De ontlasting van meer dan 10% van gezonde mensen blijft echter drijven. Meestal heeft dit te maken met wat men heeft gegeten, want vastzittende gasbellen laten poep drijven. Soms wijst het op een maag-darminfectie. Maar het komt ook vaker voor na de feestdagen. Lees meer

Galsamenstelling: verschil tussen ziekte en gezondheid

Gal is toch gal zou je zeggen? Maar niets is minder waar. Er bestaan maar liefst twaalf verschillende galzuurtypen. Deze lijken echter niet allemaal even bevorderlijk voor onze gezondheid. Sommige worden in verband gebracht met bepaalde leverziekten maar ook met neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld Alzheimer en Parkinson. Lees meer

Darmparasieten & Voeding

Parasitaire darminfecties werden lang beschouwd als tropische en veterinaire aandoeningen. Dit is tegenwoordig zeker niet meer het geval. Darmparasieten komen veelvuldig voor en dat heeft verschillende oorzaken. Lees meer

Darmpathogenen geven beschadiging aan mitochondriën

Extreme vermoeidheid wordt veroorzaakt door mitochondriale schade door verstoringen in het darmmicrobioom. Overgroei van pathogenen, zoals schadelijke bacteriën en schimmels, beïnvloedt ons energieniveau. Pathogenen produceren giftige stoffen die de mitochondriën aantasten. Hierdoor werken de ‘energiefabrieken’ (mitochondria) in de cellen onvoldoende.(1). Lees meer

Progesteron verhogen op de natuurlijke manier – deel 2

Wanneer progesteron te laag is, zijn er verschillende manieren om deze op een natuurlijke manier te verhogen. Inname van voedsel die de aanmaak van progesteron stimuleert ligt aan de basis om de hormoonhuishouding te herstellen. Lees meer

Progesteron en de invloed op gezondheid – deel 1

Veel vrouwen hebben chronisch een te laag progesteron en hebben niet door dat dit een negatieve invloed kan hebben op hun fysieke en emotionele gezondheid. Na het 40ste levensjaar daalt progesteron veel sneller dan oestrogeen daalt waardoor er een onbalans kan ontstaan. Lees meer

Vervette lever door alcohol uit eigen darmbacteriën

Uit een studie van onderzoekers van het Amsterdam UMC, blijkt dat bij 4 op de 10 patiënten niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) kan worden veroorzaakt door alcohol die door de eigen darmbacteriën in grote hoeveelheden wordt aangemaakt uit onder andere fructose. Lees meer

Farmacogenetica en kruiden- en voedingssupplementen

Op gezette tijden wordt er gepubliceerd over toepassing van DNA-testen, voordat een medicijn, een voedingssupplement of kruidenmiddelen wordt voorgeschreven. Ron van Schaik, hoogleraar Farmacogenetica, is op dit punt heel actief. Lees meer

Geeft alcohol cardiovasculaire bescherming?

De gezondheidsvoordelen van rode wijn zijn al enige tijd punt van discussie. Veel mensen denken dat een glas wijn per dag een waardevol deel uitmaakt van het dieet, anderen vinden dat wijn wat wordt overgewaardeerd. Lees meer

Natuurlijke behandelopties bij gordelroos

In dit gordelroosartikel worden aan aantal natuurlijke behandelopties besproken die kunnen helpen bij het verlichten en verkorten van de duur van de klachten. Gordelroos (Herpes Zoster) is een jeukende, pijnlijke huiduitslag met blaasjes die wordt veroorzaakt door het opnieuw actief worden van het waterpokkenvirus (varicellazostervirus). Ongeveer 1 op de 4 mensen in Nederland krijgt ooit gordelroos (1). Lees meer

Blaaspijnsyndroom en auto-immuunziekten

Blaaspijnsyndroom, ook wel interstitiële cystitis genoemd (IC/BPS), is een chronische ontstekingsziekte die wordt gekenmerkt door terugkerende pijn, ongemak of gevoeligheid in de urineblaas en het bekkengebied. Het is vaak lastig te diagnosticeren omdat de symptomen lijken op die van een blaasontsteking, endometriose, vulvodynie en prostatitis. Het gaat hier echter om een ontsteking van de blaaswand. Lees meer

NRF2 speelt een hoofdrol bij veel aandoeningen

Chronische ontsteking en oxidatieve stress zijn een belangrijke oorzaak van veel (ouderdoms)aandoeningen. De transcriptiefactor nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), reguleert het antioxidantensysteem in ons lichaam dat oxidanten onschadelijk maakt. Lees meer

Sumak effectief tegen gastritis

Uit onderzoek blijkt dat er voor Sumak door zijn antibacteriële en ontstekingsremmende effecten, mogelijk een rol is weggelegd bij H. pylori -gerelateerde gastritis. Sumak ( Rhus coriaria L.) is een specerij dat traditioneel wordt gebruikt in het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten. Lees meer

Vitamine B12 en (virale) infecties

Vitamine B12 kan helpen de immuunrespons in evenwicht te brengen om virale infecties beter te bestrijden. Bovendien geven gegevens van gerandomiseerde klinische onderzoeken en meta-analyse aan dat vitamine B12 in de vorm van methylcobalamine de serum vitamine B12-spiegels kan verhogen, wat resulteerde in verlaagde serumconcentraties van methylmalonzuur en homocysteïne en afname van de pijnintensiteit, geheugenverlies en verminderde concentratie. Lees meer

GlyNAC-suppletie verbetert glutathiondeficiëntie

De combinatie van glycine en N-acetylcysteïne (GlyNAC)-suppletie zou een nieuwe voedingsbenadering kunnen zijn om leeftijdsgerelateerde defecten te verbeteren en gezond ouder worden te bevorderen. Bestaande gegevens ondersteunen sterk de behoefte aan aanvullende studies om de rol en impact van GlyNAC-suppletie bij veroudering te onderzoeken. Lees meer

p53 eiwit als beschermer van ons genoom

p53, is een eiwit dat een essentiële rol speelt in het tegengaan van tumorvorming. Het activeert DNA-reparerende eiwitten wanneer veel mutaties optreden, het kan celdeling remmen bij DNA-schade, en het kan celdood (apoptose) activeren wanneer deze schade onherstelbaar is. Deze functies maken p53 van onmisbaar belang voor de stabiliteit van ons genetisch materiaal. Het eiwit wordt gecodeerd door het gen TP53, een tumorsuppressorgen. Hoe kunnen we zelf dit P53 verzorgen? Lees meer

CBD-interacties met geneesmiddelen en supplementen

CBD-Onderzoek ondersteunt het therapeutische potentieel van CBD bij diverse aandoeningen, waaronder chronische pijn, angststoornissen en psychose. Lees meer

De ontmaskering van de rol van serotonine bij depressie

Al tientallen jaren bestaat de theorie dat depressie het gevolg is van een chemische disbalans in de hersenen, m.n. van de neurotransmitter serotonine of andere chemische afwijkingen. In een recente publicatie in het academisch tijdschrift Molecular Psychiatry zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat er zwak en inconsistent bewijs te vinden is dat serotonine betrokken is bij de ontwikkeling van depressie. Lees meer

Probiotica effectief bij depressie en angststoornissen

Een aanvullende probiotische behandeling is een veelbelovende nieuwe pragmatische en niet-stigmatiserende therapie bij depressieve symptomen. Dat is de conclusie uit een onderzoek dat gepubliceerd is in Translational Psychiatry. Lees meer

Voeding en kruiden voor je BDNF (brein)

Mensen met een hoger BDNF-niveau kunnen sneller leren en beter dingen onthouden. BDNF staat voor brain-derived neurotrophic factor en is een neutrofine. Neurotrofines zijn belangrijk voor het overleven, herstellen en laten groeien van neuronen. Lees meer

Onderzoek Berberine, Metformine en Myo-inositol bij PCOS

PCOS (PolyCysteus Ovarium Syndroom) is de meest voorkomende endocriene afwijking bij vrouwen tijdens de vruchtbare leeftijd. Het aantal vrouwen met PCOS stijgt wereldwijd, daarom is het belangrijk dat er meer onderzoek komt naar middelen die breed inzetbaar zijn bij PCOS. Recentelijke is het eerste onderzoek gepubliceerd waarin de effecten van de middelen Berberine, Metformine en Myo-inositol met elkaar zijn vergeleken in de behandeling van PCOS. Lees meer

Etherische olie beïnvloedt GABA-neurotransmitter

Etherische olie uit aromatische planten beïnvloedt de GABA-neurotransmitter, die werkt op het centrale zenuwstelsel en een kalmerende en rustgevende werking geeft. Lees meer

Invloed van bloed-galbarrière op leverziekten

Recente onderzoeksresultaten brengen verstoring van de bloed-galbarrière (BBIB) in verband met ernstige leverziekten die worden gekenmerkt door cholestase en afwijkingen in BBIB en dus een kenmerk kunnen zijn van chronische leverziekten. Lees meer

Gezond darmmicrobioom baby basis nu en later

Een ongunstige ontwikkeling van het darmmicrobioom (dysbiose) bij kinderen wordt in verband gebracht met diverse kinderaandoeningen, waaronder necrotiserende enterocolitis, IBD en neuropsychiatrische aandoeningen. Lees meer

MTHFR-genmutatie en chronische aandoeningen

Met een MTHFR-genmutatie is men genetisch vatbaar voor het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Het geeft problemen in de zogenaamde (lever)methylatie. Methyleren is belangrijk voor de gezondheid. Wanneer de methylering niet goed verloopt dan heeft dit invloed op veel chronische aandoeningen. Het is eveneens een belangrijke regulator voor biologische veroudering (anti-aging). CYP-enzymen spelen een belangrijke rol in de methyleringsroute. Lees meer

Is er verband tussen LDL-cholesterol en een cardiovasculair risico?

Er is geen rechtstreeks verband tussen de waarde van het LDL-cholesterol en cardiovasculair risico, aldus een nieuwe meta-analyse. Low-density lipoproteïne-cholesterol (LDL-C) heeft het vermogen zich op te hopen in vaatwanden en is een oorzakelijke factor voor de ontwikkeling van atherosclerotische hart- en vaatziekten. De verlaging van LDL-C is een doelwit voor preventie geworden, maar de associatie tussen statine-geïnduceerde verlaging van LDL-C en de absolute risicoverlaging (ARR) van individuele uitkomsten zoals mortaliteit door alle oorzaken en acute cardiale gebeurtenissen is onduidelijk. Lees meer

Darmbacteriemetaboliet urolithine bevordert gezondheid

Urolithine is een anti-inflammatoire metaboliet (stofwisselingsproduct) van het darmmicrobioom. Slechts 40% van de bevolking kan deze stof vanuit de voeding omzetten. Alleen in aanwezigheid van de juiste samenstelling van de darmmicrobiota vindt de omzetting van urolithine plaats en die neemt af met het ouder worden. Lees meer

Helpen pruimen tegen botontkalking?

Er zijn momenteel meer dan 900.000 mensen met osteoporose in Nederland. Daarvan is ongeveer 2/3 vrouw en 1/3 man. Uit onderzoek blijkt dat het dagelijks eten van pruimen bij mannen kan bijdragen aan een betere botgezondheid. Lees meer

Biofilms opruimen met voeding en kruiden

We hebben vaak te maken met biofilms met terugkerende (laaggradige)ontstekingen. Denk aan: bronchitis, cystitis, colitis, paradontitis, vaginitis, maar ook bij diabetes, atherosclerose, leververvetting, huidziekten, etc. Als deze ziekten veroorzaakt worden door een bacterie, virus of schimmel, dan is er sprake van het fenomeen van biofilms. Lees meer

Glaucoom: belangrijkste oorzaak van blindheid

Glaucoom is een chronische aandoening van de oogbol. Naar schatting lijden ruim 60 miljoen mensen aan deze aandoening. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de kans op glaucoom ook toe. En omdat mensen steeds ouder worden, zal in de toekomst het aantal mensen met glaucoom nog verder stijgen. Lees meer

Selenium bij hepatitis en leververvetting?

Selenium is vooral bekend van een goede werking op de schildklier. Het speelt echter waarschijnlijk ook een belangrijke rol in de gezondheid van de lever. Er zijn onlangs substantiële epidemiologische studies uitgevoerd om het verband tussen seleniumspiegels en het risico op chronische leverziekten te onderzoeken. De resultaten zijn echter niet altijd consistent en de relatie met de verschillende ernst van chronische leverziekten is controversieel. Lees meer